Gangmaker in transformatie

van het Vlaamse gebouwenbestand om mondiale en lokale doelstellingen rond klimaat & circulaire economie te bereiken.

Onze krachtlijnen

Over onze VZW

Allemaal Klimaatneutraal is een VZW naar Belgisch recht die is opgericht in Turnhout door mensen met expertise en een passie voor energie, architectuur en duurzaam ruimtegebruik. Onze leden zijn doordrongen van de overtuiging dat we doortastend en slagkrachtig moeten optreden om de mondiale klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan en onze ruimte hierop aan te passen.

De VZW stelt zich tot doel om een gangmaker te worden in de duurzame transitie van het Vlaamse gebouwenbestand. Dit doen we door in te zetten op onderzoek, demonstratie, kennisdeling en beleidsaanbevelingen.

Onze projecten zijn ...

grensverleggend & gestoeld op 5 krachtlijnen:

Dromen

Denken

Durven

Doen

Doorzetten

Onze projecten

Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe projectvoorstellen die gaan over de uitbouw van duurzame verwarmsconcepten, de demonstratie van nieuwe woonvormen, het ontwikkelen van platformen en renovatiestrategieën voor bestaande wijken enz.

Blijf ons op de voet volgen want van zodra beschikbaar worden onze projecten in dit luik gepubliceerd en verder toegelicht

Onze drijfveren

De leden van Allemaal klimaatneutraal zien allen een grote nood voor projecten die het multi-disciplinaire snijpunt opzoeken waarin de oplossingen voor klimaatverandering zich bevinden. Klimaatbeleid is niet louter een technisch vraagstuk maar grijpt tot in de vezels van onze maatschappij in.

Allemaal klimaatneutraal  wil een brug slaan tussen toegepaste wetenschap en maatschappelijke inbedding.

De keuze voor een VZW-structuur geeft onze projecten een niet commercieel karakter en een onafhankelijk statuut om het bereik van onze resultaten te vergroten.

Contact

Heb je een vraag tot samenwerking of wil je meer weten over onze werking, ambities of mensen, contacteer ons dan hier:

Allemaal klimaatneutraal

Kastelein 142A
2300 Turnhout

+32 (0)495 13 16 44

Enkel op afspraak